حجاب، باید ها و نباید ها (۱)  چاپ
تاریخ : شنبه 9 خرداد 1388

"در موضوع حجاب و تنشهای مربوطه موجود در جامعه خودمان، بخش ویژه ی "حجاب، باید ها و نباید ها " تدارک دیده شده است. امید است که دوستان با نظرات خود در این بخش، موجب یک هم فکری جمعی گردند." 

 

کتاب "فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی" از غلامعلی حداد عادل

 

" لباس را می توان به تعبیری (خانه) و درست تر بگوییم (خانه اول) هر کس دانست. لباس، خانه اختصاصی تر انسان است. " ص 6 

 

حجاب، باید ها و نباید ها 

 

   

" لباس تنگ و کوتاه غرب امروز چه رابطه ای با جهانبینی و فرهنگ غرب دارد؟

امروزه بیش از 4 قرن است که در اروپا خدا از صحنه زندگی غایب شده و در کلیسا عزلت گزیده است. در چنین فرهنگی، که هیچ فردای پس از مرگی در انتظار انسان نیست، انسان هیچ فرق بنیادی و وجودی با حیوان ندارد. همه ی فرصتی که او برای (بودن) دارد، همین فاصله ی کوتاه تولد تا مرگ اوست. پس می خواهد تا می تواند از هر آنچه در این طبیعت لذت بخش و لذت آور است، بهره گیری نماید. و یکی از چیزهایی که می تواند به او لذت ببخشد، (تن انسان) است. بنابراین پیداست که در چنین جوامعی لباس وسیله ای برای پوشش تن نیست، بلکه برای آرایش آن است. و در چنین حال و هوایی که شخصیت زن به نمایش جسم اوست، لباس او باید تنگ باشد تا همچون لعاب نازکی روی جسم او کشیده شود و خصوصیات جسمانی او را محو نسازد. پس لباس نه خانه ی تن که (پوست دوم) اوست. و آنچه مدل لباس را تعیین می کند، روانشناسی جنسی است. "

 

" لباس هر انسان پرچم کشور وجود اوست، پرچمی است که او بر سر در خانه ی وجود خود نصب کرده است و با آن اعلام می کند که از کدام فرهنگ تبعیت می کند. " ص 40

 

" عجیب است که کسانی که امروز به نام آزادی و دموکراسی، در مسئله پوشش اسلامی با جمهوری اسلامی مخالفت می کنند و روشنفکرانی که توصیه ی حکومت اسلامی را به پوشیدن لباس مناسب، خلاف آزادیهای فکری و دموکراسی می دانند، در آن دوران زورگویی و وحشیگری رضاخانی، که می خواست به زور سر نیزه مردم را به برهنگی بکشاند، هیچ کدامشان دم بر نیاوردند و مخالفت نکردند و نگفتند که مجبور کردن مردم به ترک لباس پوشیده ی مورد علاقه شان، خلاف آزادیهای فردی و دموکراسی است. اینان کسانی هستند که هر وقت پای مخالفت با اسلام در میان باشد، به یاد دموکراسی و آزادی می افتند. " پاورقی ص 55