عکس هایی از دفاع مقدّس  چاپ
تاریخ : دوشنبه 4 خرداد 1388

 

" خرمشهر را خدا آزاد کرد ... "

 

 

 

عکس های مشهوری از فرماندهان جنگ: 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

عکسی از حضور بانوان سلحشور ایران در جنگ: