عکس های جالب حیوانات و پرندگان  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 24 اردیبهشت 1388

آخر و عاقبت آنخ ماهو !!! 

 

 

 

دنیای عجیبیه، نه ؟!!!

 

 

 

 

اینها هم مثل اینکه تا حالا مار ندیده اند !!

 

 

 

 

عجب مار دو سر جالبی !!

 

 

 

 

این هم یه مار بزرگ !!

 

 

 

 

دوستی از نوع دوستی خاله خرسه !!!

 

 

 

مار تو آستین پروراندن یعنی این !!!

 

 

 

 

گاهی بهتره که چشم و گوش و دهان بسته شه تا نکنه .... !!!