عکس های بامزه (۱)  چاپ
تاریخ : دوشنبه 14 اردیبهشت 1388

 حیوانات هم توان مدرن شدن دارند ... !!!!  

   

 

 

 

 عاشقی بد درد یه جونم !! مگه نه !! 

  

  

   

امیدوارم خانم ها ناراحت نشند !!!

  

 

   

 

بدون شرح !!!

 

  

 

 سواری مجانی !!! 

  

  

 

 

 فرزند کمتر ، زندگی بهتر !!!! 

 

 

   

 

هر کاری یه راهی داره !!!

 

 

  

 

این هم یه کاردستی جالب